Subjekt och objekt...

Publicerad 2019-04-03 22:04:00 i Allmänt,

…är två mindre vackra men desto mer användbara ord. Inom grammatiken finns en mycket klar relation mellan de båda. Betrakta följande mening: ”Jag ser dig”. Denna enkla sats består av en handling, en person som utför en handling och ett mål för samma handling. Subjektet är förstås den som utför handlingen. Målet för handlingen är därmed föga förvånande objektet. Grammatik kan tyckas torrt och banalt, men just det språkliga förhållandet mellan subjekt och objekt har inspirerat till mycket både viktigt och intressant tänkande inom samhällsvetenskaperna. Det går nämligen att argumentera för att det existerar en underliggande ojämlikhet mellan subjekt och objekt, en ojämlikhet som går igen i mänskliga relationer.

Människan, eller kanske rättare sagt individen, kan aldrig utan fantasins hjälp betrakta världen ur annat perspektiv än sitt eget. När en individ utan fantasi agerar blir omvärlden målet för handlingen, oavsett vad denna handling består i. Ur individens perspektiv är med andra ord individen som agerar subjekt medan övriga världen består av objekt – någonting som individen manipulerar med sitt handlande. Detta gäller förstås också människor i omvärlden, som trots sin individuella status som subjekt blir objekt ur andra individers perspektiv.

På sätt och vis är detta ofrånkomligt. Eftersom individen endast har tillgång till sitt eget medvetande och därmed till sina egna handlingar är individen det enda sanna subjektet ur individens perspektiv. Men individen kan ju förstås också tillerkänna andra människor status som subjekt. Detta sker dock inte helt utan komplikation, eftersom ett erkännande av den andre som subjekt samtidigt är ett erkännande av den egna personen som objekt ur denne andres perspektiv.

Vägen framåt är förstås ett ömsesidigt erkännande av varandra som subjekt. Om så inte sker kommer vissa individer påtvinga andra individer ett liv som objekt. När ett subjekt förminskas till objekt förnekas hennes medvetande och hon reduceras till passivitet, något för andra subjekt att forma. Detta är en social relation präglad av förtryck och ojämlikhet, men det är också en relation som bibehåller den ena partens hela status som subjekt, eller som fri individ. Det goda samhället kräver med andra ord av individerna att de är både subjekt och objekt samtidigt, hela tiden ömsesidigt ojämlika och blottade för andra individers handlingar.

 

// AGCH

 

Om

Min profilbild

Axel Christoffersson

Samhällsengagerad person som gärna tar en tur ut i naturen när tid och lust finns. Bloggen är min egen hörna i cyberrymden där jag skriver om det mesta som faller mig in - alltifrån personliga upplevelser till tankar i gränslandet mellan ekonomi, politik och filosofi.

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela