Träd ses inte växa

Publicerad 2016-09-29 14:42:59 i Allmänt,

När jag döptes fick jag ett träd, en kastanj, som planterades på baksidan av huset där jag vuxit upp. Där har det stått, i sol och regn, i glädje och sorg i tjugoett år. Medan jag lekt på gräsmattan bredvid, åkt skidor på snön, gått ur grundskola och gymnasium har trädet i långsamt tempo växt sig större och större. Ibland har jag förstås stannat upp och reflekterat, det finns bilder på mig själv och trädet från och med min första födelsedag, men för det mesta har det gått mig obemärkt förbi. Idag är trädet många gånger större än jag själv och det utan att jag egentligen sett det hända.
 
Ingen som följer med i nyhetsflödet kan ha undgått rapporteringen kring Nya Tider och Bokmässan i Göteborg. Snabb bakgrund: Nya Tider är en tidning grundad av människor som för bara några år sedan var aktiva i nynazistiska organisationer, där partiet Nationaldemokraterna hade en central roll. Vavra Suk, idag Nya Tiders chefsredaktör, var partisekreterare i partiet och en av dess ledande gestalter. Tidningens koppling med förintelseförnekare, nynazister och andra element i den högerextrema miljön är väl belagd, varför det inte är underligt att Bokmässans beslut att ge dessa individer en monter fick hård kritik. När sedan SVT i Aktuellt skulle göra ett inslag av historien låter de Vavra Suk brett lägga ut språket och han framstår som vilken välvillig demokrat som helst, närmast oemotsagd av programledaren som i bästa fall framstår som okunnig.
 
Nationaldemokraterna och Sverigedemokraterna var fram till år 2001 samma parti. Efter ND:s utbrytning har Sverigedemokraterna sett sina opinionssiffror stiga och idag besitter det parti som så sent som 1996 tågade med hakkorsflaggor 48 mandat i Sveriges riksdag. Den 11 september i år gick Liberalernas (tidigare Folkpartiet) ledare Jan Björklund ut och sade att regeringen, bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet i fortsättningen bör bjuda in Sverigedemokraterna till blocköverskridande samtal. Parallellt med Sverigedemokraternas framgångar har också andra partier börjat anamma den högerextrema retoriken. Ebba Busch Thor (Kristdemokraternas ledare) lät i sitt sommartal hyllningarna av "Sverige" dugga tätt utan att egentligen lyckas definiera vilket Sverige det var som menades. Moderaterna står numera för en betydligt mer restriktiv flyktingpolitik än den som fördes för bara två år sedan och flera partier står bakom ett lagstiftande om tillfälliga uppehållstillstånd som standard.
 
Så såg det inte ut för tjugoett år sedan då kastanjeträdet planterades. Inte heller såg det ut så när är mitt politiska medvetande började formas i tolvårsåldern. Då hade det varit fullständigt otänkbart att ett liberalt parti i Sveriges riksdag skulle uppmana en regering att föra officiella samtal med högerextremister med bakgrund i nazismen. Lika otänkbart hade det varit att på bästa sändningstid i Public Service låta en chefsredaktör för en tidning med mycket starka kopplingar till nazism och judehat stå närmast oemotsagd med en bild av sig själv som förkämpe för demokrati och yttrandefrihet.
 
Träden växer utan att vi märker det. Det har inte skett någon revolution de senaste femton åren, inga stora, samhällsomstörtande händelser har inträffat. Istället har debattklimatet långsamt förskjutits och inkluderat nya grupper, grupper som för femton år sedan sågs som rent samhällsfarliga. Idag sitter samma individer med putsad fasad på stolar i Riksdagen, talar i soffor på TV och kan läsas på debattsidor i nationell press.
 
Vi vet av historien vilken kraft som finns i högerextrem ideologi, där uppmålade konflikter mellan vi och dem slår kil i samhällen och dess invånare. Hur grannar som tidigare levt i samexistens vänds mot varandra. Hur människor delas in i fack baserat på hudfärg, ursprung, religion och kultur och godtyckligt tilldelas människovärde efter detta. Vi vet hur mycket lidande dessa idéer har på sitt samvete och ändå låter vi trädet växa. Även om det är svårt måste vi se de små signalerna, de närmast omärkbara förskjutningarna i samhällsdebatten som med tiden får konsekvenser i flertalet människors vardagliga liv. Ingen vet förstås hur samhället ser ut om tjugo år, om Sverigedemokraterna och Nya Tiders företrädare fått sin vilja igenom och i så fall i vilken omfattning, men blotta tanken att dessa grupper får allt mer inflytande borde räcka. Världen behöver inte ett högerextremt experiment till.
 
Om vi nu inte lyckas identifiera denna förändring, om det är för svårt för det mänskliga ögat att se högerextremismens utveckling, då måste vi lyfta blicken. Se tillbaka tio, tjugo år och observera hur samhället ställde sig till dessa grupper. Se tillbaka 80 år och betrakta de processer som då var igång i Europa och vilka konsekvenser de fick. Kanske kan vi då inse hur absurd dagens situation är och hur mycket som blivit fel. Träd behöver näring för att växa, kastanjer som högerextremism.
 
 
 
// AGCH
 
 
 

Ekonomen och siffrorna

Publicerad 2016-09-16 09:32:00 i Allmänt,

Nog med läskiga, tänkvärda filmer och sorgliga böcker, idag blir det något helt annat. Det är nämligen så att jag vid sidan om skolan håller på at skriva en text som berör globaliseringen. I samband med källsöket till artikeln kom jag över en text skriven av en professor vid Handelshögskolan i Stockholm. Texten går på 15 sidor igenom Naomi Kleins arbeten och pekar ut de punkter som professorn anser kanadensiskan fått om bakfoten.
     För en snabb bakgrund: Naomi Klein är en av de främsta gestalterna i en vagt definierad vänsterrörelse som de senaste tjugo åren på ett allt mer systematiskt sätt kritiserat kapitalismen för dess tillkortakommanden. Klein har i sina böcker pekat ut kapitalismen som drivkraft bakom globala inkomstklyftor och spridningen av fria marknader som grund för ekonomisk imperialism. Hon menar att kapitalismen utnyttjar den alltmer öppna världen för att kunna dra fördel av lågavlönad arbetskraft i delar av världen som tidigare inte varit tillgängliga, samtidigt som de som tvingas arbeta på fabriken får mindre att säga till om. Dessutom står kapitalismen i vägen för riktig aktion mot klimatförändringen, som hon identifierar som en av vår tids viktigaste frågor.
     Att hennes ord sticker vissa i ögonen är inte svårt att förstå. En som såg sig tvingad att reagera var alltså professorn i ekonomi, som nog såg vissa grundstenar i sin världsbild skakas.
     Vad professorn reagerar på är bilden av frihandel som skadligt och kapitalismens negativa inverkan på människors levnadsstandard i en globaliserad värld. Och nog har han rätt i mycket. Frihandel är en faktor bakom ekonomisk tillväxt och globaliseringen ger fler människor tillgång till både kapital och nya uppfinningar av olika slag som kan berika både ekonomin och livet i sig. Men det är en sak professorn missar.
     Ekonomer tenderar att älska saker som går att kvantifiera, det vill säga mäta i siffror. Bruttonationalprodukter, handelsöverskott eller -underskott och sysselsättningsgrad är fina grejer det. Och resonemangen håller. Ekonomisk liberalisering och fria, globala marknader resulterar nästan alltid i stigande BNP-siffror. Problem uppstår istället när problemet är av kvalitativ karaktär, när fenomenet inte går att mäta i siffror utan kräver att människors känslor och beteenden på individnivå förstås.
     Det är här foten klämmer i professorns sågning av Kleins arbete. Visst, hon har fel i mycket men många frågor står ännu helt öppna. Går det att mäta enskilda individers makt över sitt liv i BNP-siffror och grafer över inkomstfördelning? Är det möjligt att den globala kapitalismen trots de fina siffrorna tvingar människor in i en tillvaro de inte från början önskade?
     I min värld är svaret ett rungande JA. Aggregerade siffror i all ära, men vi vet så lite om vad som finns bakom. Det finns aspekter i livet som inga nyckeltal på denna jord kan beskriva och att degradera dessa till obefintlighet är att ta fel. Det är också här ekonomernas trovärdighet som yrkesgrupp utmanas. Om vi (jag ser mig som framtida ekonom) inte lyckas ta in fler tvärvetenskapliga perspektiv i den ekonomiska forskningen finns helt enkelt ingen möjlighet att beskriva världen som den ser ut. Ekonomi går inte att koppla isär från sociologi, statsvetenskap och humaniora utan måste hela tiden integreras. Annars blir det ständiga, fina räknandet bara siffror på ett papper, lösryckt från den värld vi ämnar beskriva. Och professionen mister sitt existensberättigande. Det handlar inte om att sluta tänka i siffror, utan inse att sifforna ofta behöver kompletteras med mer djuplodad forskning för att på allvar säga något om mänskligheten. Ett ord säger ibland mer än tusen siffror.
 
 
// AGCH
 

Sommarboken

Publicerad 2016-09-09 00:25:38 i Allmänt,

Det tog mig ett och ett halvt år att läsa boken. Till en början med förväntan, därefter intresse och sist plikt. Efter att ha samlat damm i ungefär ett år, slarvigt slängd på bokhyllan, greppade jag i förrgår åter de hårda pärmarna.
     Bokens omslag är prytt av snirkliga blommor, liksom inbjudandes till mystik och gamla hemligheter som aldrig var tänkta att se dagens ljus. Lika snirkligt är stundom språket, till överdrift målande och späckat med romantiskt utrycksfulla liknelser och metaforer. Till en början snärjs jag in i de klibbiga orden, bara för att ögonblicket senare stötas bort av dess pretentiösa uttryck. Något jag kunde skrivit själv? Jag lade den infrån mig men tog upp den igen och ska villigt erkänna att jag förlåter Emylia Hall för språket, ber om ursäkt för att den fick vila så länge. Den historia som ryms mellan pärmarna är inte bara långsam och mycket krävande; den är också fylld av något så ovanligt som trovärdig kärlek.
     Det är först när historien lyser igenom språket som boken blir levande. I samma stund blir språket mitt eget och jag känner igen varje formulering, varje väl tilltagen liknelse som om den alltid bott inom mig. Sinnet kastas fram och tillbaka - känner, gråter, ja främst gråter. Det vet hur Längtan stavas, hur Saknar dig låter när det viskas i håret en mulen septemberkväll.
 
 
// AGCH
 
 

Om

Min profilbild

Axel Christoffersson

Samhällsengagerad person som gärna tar en tur ut i naturen när tid och lust finns. Bloggen är min egen hörna i cyberrymden där jag skriver om det mesta som faller mig in - alltifrån personliga upplevelser till tankar i gränslandet mellan ekonomi, politik och filosofi.

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela