Fortsatt utför i Turkiet

Publicerad 2016-11-04 09:23:00 i Allmänt,

Medan snöblandat regn faller utanför fönstret i Lerum händer betydligt mindre triviala saker i andra delar av världen. P1 rapporterar nu på morgonen att elva parlamentsledamöter ur det prokurdiska partiet HDP i Turkiet har blivit arresterade. I samband med gripandena stängdes sociala medier som Facebook och Twitter ned, förmodligen för att förhindra att sociala motrörelser får möjlighet att sprida sitt budskap. Utvecklingen i landet gällande mänskliga rättigheter följer en nedåtgående kurva som sedan kuppförsöket tidigare i år blivit allt brantare.
 
President Erdogan representerar Turkiets största parti och är den enda person i landet som i realiteten kan leda ett majoritetsstyre. Detta innebär däremot inte att det som sker i Erdogans regi är demokratiskt. Att elva parlamentsledamöter av ett oppositionsparti grips lär inte vara en slump uppkommen ur legitima brottsutredningar utan torde vara ett sätt för Erdogan att visa oppositionella vem som bestämmer. Begreppet majoritetens diktatur ligger nära till hands; även om Turkiet knappast kan sägas vara en ren diktatur har de styrande i princip eliminerat all oppositionell media och gjort repressalier mot till exempel journalister till vardag.
 
En demokrati utan tryck- och yttrandefrihet och med inskränkt åsikts- och mötesfrihet för vissa grupper kan knappast kallas välfungerade. Medier och fria politiska partier är grundpelare i ett demokratiskt samhälle och kan inte lättvindigt viftas bort. Så som läget ser ut är det svårt att se EU:s relation med Turkiet som hälsosam. Unionen har genom att inte ta gemensamt ansvar för flyktingfrågan tvingat närma sig Turkiet på flera områden. Att Turkiet skulle beviljas passfrihet i EU ter sig dock i ljuset av den senaste tidens händelser absurt; att något annat land med ett styre som Turkiets skulle beviljas detta är helt osannolikt.
 
Hur ska man då förklara Erdogans agerande? Presidentens agerande är i mina ögon mycket likt det hos pressade diktatorer, som när de utsätts för tryck tenderar att agera nervöst och nyckigt. I Erdogans fall har säkerligen kuppen spelat stor psykologisk roll, samtidigt som konflikten mellan PKK och turkiska staten ännu gör sig påmind. PKK är en militär organisation som sedan 1980-talet ägnat sig åt att med våld bekämpa staten, som anses systematiskt missgynna den kurdiska minoriteten i landet. Organisationen är terrorstämplad av EU och USA (dock inte av Ryssland och Kina). Att politiker från HDP, som är ett civilt parti, blir arresterade och förhörda beror enligt många bedömare på att Erdogan vill finna kopplingar mellan HDP och PKK och på så vis rycka undan HDP:s legitimitet. Huruvida kopplingar mellan de båda organisationerna verkligen existerar är jag fel person att säga, men kan ändå konstatera att sättet som parlamentarikerna förs till förhör tycks vara mer demonstrativt än praktiskt.
 
Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att utvecklingen i Turkiet går stick i stäv med demokratiska värderingar. Att EU samtidigt närmar sig landet är om inte obehagligt så i varje fall mycket konstigt. Parallellt med Turkiets avsteg från mänskliga rättigheter sker liknande utveckling i EU-länderna Polen och Ungern, vilket skapar en bild av ett Europa som ser mer lättvindigt på värderingar som hållits högt efter Andra världskriget och kommunistdiktaturernas fall på 80- och 90-talen. Det är min bestämda uppfattning att demokrati är det styrelseskick som bäst tar hand om medborgarnas intressen, som bäst värnar mänskliga rättigheter och förhindrar politiskt förtryck. Däremot är demokratin inte stabil när den väl uppnåtts - den måste ständigt återerövras och skyddas för att inte falla isär. President Erdogan agerar idag inte i demokratins intresse.
 
 
 
// AGCH
 

Kommentarer

Kommentera inlägget här
Publiceras ej

Om

Min profilbild

Axel Christoffersson

Samhällsengagerad person som gärna tar en tur ut i naturen när tid och lust finns. Bloggen är min egen hörna i cyberrymden där jag skriver om det mesta som faller mig in - alltifrån personliga upplevelser till kommentarer kring ekonomi och politik.

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela